BM destekli araştırmaya göre Covid-19 krizi Türkiye’de kadınların iş yükünü artırdı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) desteğiyle hazırlanan kapsamlı bir araştırma, Türkiye’de Covid-19 krizinin toplumsal cinsiyete dayalı iş bölümü üzerinde değişikliklere neden olduğunu ortaya koydu.

Araştırmaya göre salgın döneminde kadınların hem hane içi ücretsiz alanda hem de ücretli çalışma alanında çalışma saatleri ve iş yükü arttı. Aynı dönemde erkeklerin toplam ortalama günlük iş yükü ise azaldı.

Mayıs ayında salgın nedeniyle evde kalma sürecinde gerçekleştirilen anket, okulların kapanması, çocuk, yaşlı ve hasta bakım ihtiyaçlarının artması, mal ve hizmetlere erişimde ortaya çıkan zorluklar nedeniyle “hane içi üretim ve bakım” emeğine eşi görülmemiş bir artış olduğunu ve bu talep artışına cevap veren temel aktörün kadınlar olduğunu gösteriyor.

UNDP destekli araştırma notu, KONDA’nın küresel salgın anketindeki zaman kullanımına ilişkin sorulara verilen yanıtların, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi’nden iki bilim kadını (İpek İlkkaracan ve Emel Memiş) tarafından hazırlanan ve daha sonra ayrıntılı bir rapor halinde yayımlanacak olan analizine dayanıyor.

Ücretli emek alanında farklılıklar

Araştırmada koronavirüs krizinin nüfusun önemli bir bölümü açısından istihdam sorunu yarattığı ve çok insanın iş ve gelir kaybına uğradığı aktarılıyor.

Araştırmaya göre salgın nedeniyle toplam iş ve gelir kaybı yaşadığını belirtenlerin oranı erkeklerde yüzde 54, kadınlarda yüzde 32. Dolayısıyla erkeklerin toplam iş ve gelir kaybı kadınlara kıyasla neredeyse iki kat daha yüksek görünüyor.

Fakat, rakamlar salgın öncesinde “istihdam edilen” kesimle sınırlandırıldığında kadınların istihdam süreçlerinde daha yüksek bir riskle karşı karşıya kaldıkları kaydediliyor.

Yani salgın öncesi ücretli bir işte çalışanlar kesime bakıldığında, kadınların yüzde 31’inin, erkeklerin ise yüze 18’inin işten çıkarıldığı, kadınların istihdam ya da gelir kaybı riskinin çok daha yüksek olduğu görülüyor.

Araştırmaya göre, aynı dönemde yine kadınların erkeklere göre ücretli izin hakkından da daha sınırlı yararlanabildikleri ve kadınların salgın döneminde evden çalışmaya geçme olasılığının erkeklere göre iki kaç fazla olduğu ortaya çıkıyor.

Ücretsiz ev emeğindeki ve toplam iş yükündeki artışlar

UNDP araştırma notunda, salgın döneminde ilan edilen evde kalma tedbirleri nedeniyle gerek erkeklerin gerekse kadınların ücretsiz iş yükünün arttığı ancak kadınların, erkeklerin neredeyse 4 katı daha fazla ücretsiz emek harcayarak bu yükün önemli bir kısmını omuzlarında taşıdığı kaydediliyor.

Araştırmaya göre salgın döneminde artan ücretsiz iş yükü kadınlar için günde 2,9 saatten 4,5 saate, erkekler için günde 0,3 saatten 1,1 saate çıkıyor.

Toplam ücretli ve ücretsiz iş yükü birlikte değerlendirildiğinde de araştırma erkeklerin çalışma sürelerinin günlük ortalama 1,2 saat azalarak 4,3 saate indiğini ama kadınların toplam çalışma sürelerinin günde bir saat artarak günde 5,5 saate ulaştığını gösteriyor.

Çalışmada, örneklemin büyük çoğunluğunu ve toplamın yüzde 86’sını oluşturan çocuklu çiftlerden oluşan hanelerde, toplumsal cinsiyete göre iş yükü dağılımı bakımından benzer bir eğilimin ortaya çıktığı ve kadınlarla erkekler arasında toplam çalışma süreleri arasındaki farkın salgın öncesine göre açıldığı kaydediliyor.

Buna karşılık araştırma notunda, “evli çiftlerden oluşan hanelerdeki erkek ve kadınların ücretli, ücretsiz ve toplam çalışma süreleri arasındaki farkta yaşanan değişim, istihdam durumu ve koşulları ile çocuk sahibi olup olmamalarına göre büyük farklılık göstermektedir” deniyor.

Çalışan çiftler bakımından bu konudaki rakamlar, salgın öncesinde günde ücretli ve ücretsiz 7,7 saat çalışan bir kadının salgın döneminde günde 9,2 saat çalışmaya başladığını gösteriyor. Halen ücretli çalışmayı sürdüren kadınlarda çalışma saatleri 10 saati geçiyor. Erkeklerin ise salgın öncesi günde ortalama 7,7 saat olan ücretli ve ücretsiz toplam çalışma süresinin 7,6 saate indiği görülüyor.

Araştırma çocuklu çiftlerden oluşan hanelerde kadınların ücretsiz ev içi emeğinin de çocuksuz ailelere göre daha fazla arttığına işaret ediyor.

Erkeklerin ücretsiz emeğinde artış

Salgınla birlikte büyüyen ücretsiz ve toplam çalışma saatlerindeki toplumsal cinsiyet uçurumlarına rağmen, çalışma ilginç bir bulgu olarak erkeklerin ücretsiz çalışma sürelerindeki göreceli artışa dikkat çekiyor.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.