Sofya’da göçe dair konferans

‘TÜRKLERİN İngiltere‘de Kültürel Mirası‘ 15-16 Haziran Sofya’da gerçekleşen “Göçte Kültürel Miras“ konulu konferansta ele alındı.

Sofya’da Etnoloji ve Folklor Araştırmaları Anabilim Dalı (Bulgar Bilimler Akademisi) ile Etnografya Müzesi’nin 15-16 Haziran arası ‘Göçte Kültürel Miras“ konulu konferansa yazar, sosyolog ve belgesel yapımcısı Semra Eren-Nijhar ‘Türklerin İngiltere‘de Kültürel Mirası’nı ele alan sunum ile katılarak, Bulgaristan’da ilk defa Türklerin İngiltere’de kültürel mirasının öneminin altını çizdi.

Konferansın ana amacı uluslararası akademisyenlerin katılımıyla göçteki kültürel mirasın göçmenlerin kültürel kimliğini göç ettikleri ülkelerde korumak ve önemine ışık tutarak, göçmen toplulukların pekiştirme ve kurumsallaşma süreçlerinde var olan rolünü yorumlayarak, göçteki kültürel mirası ana hatlarıyla değerlendirmek oldu.

Yaptığı sunumda İngiltere’de yetişen etnik kökenli gençlerin kimlik oluşumunda kültürel mirasın pozitif önemine değinen Eren-Nijhar, aidiyet olgusunun geniş toplum içinde sahip olunan ortak kültürün değerlerini olumlu etkileyerek farklı kültürden insanların birbirlerini daha iyi anlayacağını ve bunun sonucunda topumu ilgilendiren konularda birlikte kolay hareket edilebileceğini vurgulayarak, kültürel mirasın önemine değindi.

Sunum sonrası yöneltilen soruları yanıtlayan Eren-Nijhar, aynı zamanda katılımcılara İngiltere’de Türk diasporası ile ilgili bilgi vererek ‘İngiltere’de Türklerin Kültürel Mirası’ çalışmalarının daha çok yeni olduğunu, bu alanda daha verimli sonuç almak için daha kapsamlı araştırma yapılması gerektiğini ve aynı zamanda maddi ve manevi desteğin sağlanmasının önemini dile getirerek, bazı örneklerle Türklerin İngiltere’de ki tarihinin 18.yüzyıla dayandığını sözlerine ekledi.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin